Daňové přiznání do USA

Proč si přiznání v USA podat?

Dle legislativních požadavků máte povinnost podat daňové přiznání v USA. Navíc jste povinni
prokázat, že jste podali daňové přiznání, vízovému sponzorovi. Výzvu může učinit i zpětně!
Doporučujeme tedy podat daňové přiznání v USA všem. Ti, co odváděli daně a mají na daních přeplatky, zažádají díky tomu o daňovou refundaci. Aktuální daňová sezóna zahrnuje rok 2022, stále lze vyřešit přiznání i za roky 2021, 2020 a 2019. Za roky starší je nutná individuální konzultace.
Refundaci můžete obdržet dvěma způsoby – na bankovní účet v USA (varianta FAST), nebo šekem na
udanou adresu (varianta SECURED).

Co pro to budu potřebovat?

K podání daňového přiznání budete potřebovat W-2 formulář, který je klíčový. Zaměstnavatel je
povinen Vám ho zaslat (poštou či emailem) začátkem následujícího roku, po kterém jste v USA pracovali. Pokud Vám dá zaměstnavatel na výběr, jestli chcete poslat W2 emailem nebo poštou, zvolte email – pro podání přiznání stačí kopie.

Pro jistotu si uchovejte kopii posledního šeku ze zaměstnání, může sloužit jako alternativa W2
formuláře, pokud Vám ho z nějakého důvodu zaměstnavatel nedodá (poslední šek není podmínkou
pro podání přiznání, ale je dobré ho k dokumentům přiložit). Přiznání je tedy možno podat pouze na základě posledního šeku.

Měli jste práci, o které neví vízový sponzor?

I v takovém případě je důležité, aby byly příjmy z tohoto zaměstnání zahrnuty do přiznání.

Tyto dokumenty budete potřebovat od všech Vašich zaměstnavatelů v USA!

Dále si připravte kopii SSN card. V krajním případě je možné podat přiznání pouze na základě
přiděleného čísla, ale vždy je lepší mít přímo kartičku SSN.

Pokud Váš zaměstnavatel strhával ze mzdy Social a Medicare tax, potřebujete i kopie J-1 VISA a DS formuláře.

Pakliže chcete podat přiznání přes naši společnost, je třeba s námi mít podepsanou příkazní
smlouvu.
Smlouvu Vám zašleme na vyžádání a podepsat ji můžete i bezprostředně před přípravou
přiznání. Pakliže jste smlouvu již podepsali (např. před odletem do USA), není potřeba ji znovu řešit.

Jaký je postup?

Po obdržení W2 formuláře se poté zaregistrujte v našem systému, kde následně zadáte žádost ke zpracování amerického daňového přiznání za příslušný rok. Nahrajete výše uvedené dokumenty a doplníte další potřebné informace. Do žádosti uveďte všechny Vaše zaměstnavatele. Následně pro Vás formuláře připravíme. O všech dalších krocích budete informováni emailem či nás můžete kdykoliv kontaktovat telefonicky.

Přiznání je nejlepší podat do 15.4. následujícího roku 

V případě klientů, kteří budou na některé dani doplácet, je 15.4. i krajním termínem pro zaplacení doplatku na dani (federální či státní). Registraci tedy doporučujeme udělat co nejdříve, bychom vše stihli připravit, zkompletovat a odeslat na úřad. Pokud podáte přiznání do termínu 15.4., vyhnete se případnému prodloužení procesu vrácení daní ze strany úřadů v USA, případně sankcím a pokutám za úhradu dluhu na dani po limitním termínu. Přiznání je možné podat i po 15.4. následujícího roku. Rychlost zpracování daňového přiznání ze strany US úřadů nelze ovlivnit.

Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás