FAQs – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V současné době je možné podat daňová přiznání za roky 2017, 2016, 2015. Od ledna 2019 pro vás rádi připravíme přiznání za rok 2018.

PROTAX REFUND vznikl s cílem zkvalitnit služby v oblasti daňového přiznání pro zákazníky pracující a žijící v zahraničí. Obvykle po podání žádost čekáte cca 2 měsíce na šeky s refundací, které dorazí z USA poštou. Délku zpracování lze zkrátit na 1 měsíc použitím U.S. Direct Deposit, což je převod peněz na bankovní účet v USA. PROTAX REFUND garantuje nejvyšší možnou úroveň refundace. Až na výjimečné případy refundujeme 100 %.


Ano, zpracování vašich federálních žádostí je možno sledovat online. Naši zákazníci jsou kromě toho přesně informování o tom, kdy byla jejich žádost zaslána do USA. Direct Deposit je vždy zaslán na bankovní účet vámi uvedený ve smlouvě s námi / šek přijde vždy na vaše jméno a adresu. PROTAX REFUND nemá možnost nijak nakládat s refundovanou částkou!

Odpověď není jednoznačná. Pro zjednodušení lze uvést, že pokud vaše příjmy nepřekročily 9050 USD, pak máte nárok na všechny vámi odvedené federální a státní daně. Konečná výše refundované částky záleží na typu víz, době pobytu v USA, velikosti výdělku, zemi vašeho původu a dalších faktorech. Všechny tyto proměnné ovlivňují velikost vaší refundace.


PROTAX REFUND vyžaduje kromě podepsané smlouvy a SSN karty s vaším pracovním číslem také formulář W-2, který by vám měl zaměstnavatel zaslat nejpozději do 15. 2. následujícího roku, k němuž jste v USA pracoval/a. Pokud vám některý z těchto dokumentů chybí, jsme schopni vám pomoci.


Pro aktuální ceník se podívejte na Naše služby v hlavním menu. PROTAX REFUND nabízí pro tento rok 2 programy, z nichž je možno si vybrat. Než platit peníze nám, může PROTAX REFUND platit i vám! Získejte bonus 400 Kč přímo na váš bankovní účet za každého klienta, který uvede vaše jméno v ONLINE REGISTRACI. Je to velmi jednoduchý způsob, jak si snížit nebo se zcela vyhnout poplatku za vrácení daní!


Pokud váš výdělek přesáhl nezdanitelné minimum, pak máte zákonnou povinnost podat si daňové přiznání. V případě, že tak neučiníte, vás finanční úřady v USA budou auditovat, přičemž zjistí, že jste v USA neodváděl daně z příjmu a máte tak vůči USA daňovou povinnost. V takovém případě vám vyměří kromě doplatku také penále a úroky z prodlení. Abychom předešli tomuto scénáři, kontaktujte nás včas. Mnohdy dosáhneme toho, že vaše daňová povinnost bude nulová a vy tak nemusíte platit nic.


Jedná se o zálohové platby sociálního a zdravotního pojištění. Některé typy víz (např. J-1) jsou od placení těchto poplatků osvobozena. Pokud vám však zaměstnavatel tyto daně z výdělku strhával, lze je refundovat zpět v plné výši.


Zde jsou silné stránky PROTAX REFUND:

  1. 100% nebo maximální možná refundace dle platných zákonů. Jsme jediná agentura, která se pokouší vymáhat 100%
  2. Můžete pohodlně zažádat a připojit všechny soubory z vašeho PC
  3. Plná transparentnost zpracování žádostí – všechny žádosti lze sledovat ONLINE
  4. Šek s refundací z USA obdržíte přímo na vaši adresu
  5. Direct Deposit na bankovní účet v USA
  6. Váš vlastní klientský účet – od nás obdržíte login a password
  7. Pomoc v případě chybějících dokumentů
  8. Naše poplatky jsou zobrazeny – vidíte, kolik si PROTAX REFUND účtuje. ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY!

ANO. Důležité je sdělit nám co nejvíce informací o způsobu, jakým jste si žádal vy sám nebo někdo jiný vaším jménem. PROTAX REFUND dokázal již v minulosti pomoci desítkám zájemců, kteří o vrácení daní takto neúspěšně žádali. Vždy dobře uvažte, komu tuto agendu svěříte.


Bohužel podobné příběhy slýcháme poměrně často! PROTAX REFUND vyplní do všech formulářů vaši adresu a šek tak přichází přímo vám na vaše jméno. Pokud žádáte o Direct Deposit, je refundace zaslána přímo na vámi určený bankovní účet v USA. PROTAX REFUND nemůže žádným způsobem manipulovat s vašimi šeky či penězi. Pokud jste byl předmětem podobného nelegálního jednání, potom nás kontaktujte. Poskytneme vám kontaktní informace na finanční úřady v USA, které se těmito případy zabývají. PROTAX REFUND je tu již od roku 2001!


Ano, můžete. Celá problematika daňového přiznání pro daňové nerezidenty je však poměrně složitá a liší se stát od státu. Neznalost neomlouvá a finanční úřady jsou schopny vám vyměřit pokutu a k ní penále při chybném přiznání. Využijte proto raději služeb PROTAX REFUND. Naši spokojení klienti mluví za nás. Někteří zákazníci využili v minulosti služeb webových portálů z USA. Důrazně varujeme před tímto způsobem, protože tyto servery jsou určeny daňovým rezidentům. Většina kategorií víz ale spadá do kategorie daňových nerezidentů!

V případě auditu a zjištění chyby ve vašem daňovém přiznání vám v takovém případě finanční úřad může vyměřit pokutu převyšující částku, kterou vám původně refundoval! PROTAX REFUND je schopen přesně určit, zda se ve vašem případě jedná o přiznání daňového rezidenta či nerezidenta.