FAQs – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V současné době je možné podat daňová přiznání za roky 2022, 2021, 2020 a 2019. Pro podání přiznání za roky starší je nutná individuální konzultace.

PROTAX REFUND vznikl s cílem zkvalitnit služby v oblasti daňového přiznání pro zákazníky pracující a žijící v zahraničí. Obvykle po podání žádosti čekáte cca 2 měsíce na šeky s refundací, které dorazí z USA poštou. Délku zpracování lze zkrátit na 1 měsíc použitím U.S. Direct Deposit, což je převod peněz na bankovní účet v USA. PROTAX REFUND garantuje nejvyšší možnou úroveň refundace. V mnoha případech je stále možno získat až 100% státních odvodů na dani. Pakliže přeplatíte i federální část daně, zajistíme refundaci tohoto přeplatku.


Ano, zpracování vašich federálních žádostí je možno sledovat online. Naši zákazníci jsou kromě toho přesně informování o tom, kdy byla jejich žádost zaslána do USA. Direct Deposit je vždy zaslán na bankovní účet Vámi uvedený ve smlouvě s námi / šek přijde vždy na Vaše jméno a adresu. PROTAX REFUND nemá možnost nijak nakládat s refundovanou částkou. Peníze putují od úřadů přímo k Vám.

Odpověď není jednoznačná. Povinný odvod na federální dani je alespoň 10% z celkového výdělku. Cokoliv na federální dani odvedete nad tuto hranici, bude Vám úřadem po podání přiznání refundováno zpět. V oblasti státních daní je situace odlišná, každý stát má svou vlastní legislativu. Z mnoha států je ovšem stále možno refundovat až 100% odvodu na státní dani. Konečná výše refundované částky záleží na typu víz, délce pobytu v USA, velikosti výdělku, zemi Vašeho původu a dalších faktorech. Všechny tyto proměnné ovlivňují velikost Vaší refundace.


US úřady vyžadují kromě standardních formulářů k daňovému přiznání i zaslání W2 formuláře, SSN karty a nejlépe i posledního šeku. W2 formulář je pro podání přiznání klíčový, každý zaměstnavatel by měl zaslat W2 nejpozději do 15. 2. následujícího roku, k němuž jste v USA pracoval/a. Pokud Vám některý z těchto dokumentů chybí, jsme schopni Vám pomoci.


Pro aktuální ceník se podívejte na Ceník v hlavním menu. PROTAX REFUND nabízí pro tento rok 2 programy, z nichž je možno si vybrat. Zobrazujeme konečné ceny, nemáme skryté poplatky a nenárokujeme si procenta z Vaší refundace.


Bez ohledu na výši výdělku a hodnotě odvedených daní má povinnost podat přiznání každý, kdo byl v USA oficiálně zaměstnán. Pakliže nebyl výdělek daněn v průběhu pracovního poměru, bude potřeba daň doplatit v momentě podání daňového přiznání. Podání přiznání je také jednou z podmínek udělení sponzorovaného víza.


Jedná se o zálohové platby sociálního a zdravotního pojištění. Některé typy víz (např. J-1) jsou od placení těchto poplatků osvobozena a zaměstnavatelé by tedy tento typ daní neměli vůbec odvádět. Pokud Vám však zaměstnavatel tyto daně z výdělku strhával, lze je refundovat zpět v plné výši.


Zde jsou silné stránky PROTAX REFUND:

  1. 100% nebo maximální možná refundace dle platných zákonů.
  2. Můžete pohodlně zažádat a připojit všechny soubory z vašeho PC či mobilu
  3. Plná transparentnost zpracování žádostí – všechny žádosti lze sledovat ONLINE
  4. Šek s refundací z USA obdržíte přímo na Vaší adresu
  5. Direct Deposit na bankovní účet v USA
  6. Váš vlastní klientský účet – od nás obdržíte login a password
  7. Pomoc v případě chybějících dokumentů, následná asistence při řešení s úřady
  8. Naše poplatky jsou zobrazeny – vidíte, kolik si PROTAX REFUND účtuje. ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY!

ANO. Důležité je sdělit nám co nejvíce informací o způsobu, jakým jste si žádali o refundaci, nebo někdo jiný Vaším jménem. PROTAX REFUND dokázal již v minulosti pomoci desítkám studentů, kteří o vrácení daní takto neúspěšně žádali. Vždy dobře uvažte, komu tuto agendu svěříte.


Bohužel podobné příběhy slýcháme poměrně často! PROTAX REFUND vyplní do všech formulářů Vaší adresu a šek tak přichází přímo Vám na Vaše jméno. Pokud žádáte o Direct Deposit, je refundace zaslána přímo na Vámi určený bankovní účet v USA. PROTAX REFUND nemůže žádným způsobem manipulovat s Vašimi šeky či penězi. Pokud jste byl předmětem podobného nelegálního jednání, potom nás kontaktujte. Poskytneme Vám kontaktní informace na finanční úřady v USA, které se těmito případy zabývají. PROTAX REFUND je tu již od roku 2002! O své klienty se staráme i následně po podání přiznání, vždy jsme k dispozici při řešení nejrůznějších problémů s úřady.


Ano, můžete. Celá problematika daňového přiznání pro daňové nerezidenty je však poměrně složitá a liší se stát od státu. Neznalost neomlouvá a finanční úřady jsou schopny Vám vyměřit pokutu a k ní penále při chybném přiznání. Využijte proto raději služeb PROTAX REFUND. Naši spokojení klienti mluví za nás. Někteří zákazníci využili v minulosti služeb webových portálů z USA. Důrazně varujeme před tímto způsobem, protože tyto servery jsou určeny daňovým rezidentům. Většina kategorií víz ale spadá do kategorie daňových nerezidentů!

V případě auditu a zjištění chyby ve Vašem daňovém přiznání Vám v takovém případě finanční úřad může vyměřit pokutu převyšující částku, kterou Vám původně refundoval! PROTAX REFUND je schopen přesně určit, zda se ve Vašem případě jedná o přiznání daňového rezidenta či nerezidenta.


Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás