Naše služby

SLUŽBY PROTAX REFUND

PROTAX REFUND je za vás schopen podat US daňové přiznání a refundovat vám daně odvedené z příjmu za roky 2017, 2016 a 2015.

PROTAX REFUND vám garantuje cenu za kompletní daňové přiznání již od 1800 Kč!

Nemáme ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY, NENÁROKUJEME SI PROCENTA z obdržených refundací! Uváděné ceny jsou konečné, navíc Vám nebude nic fakturováno.

Vyberte si jeden ze dvou programů – poštou obdržíte papírový šek s refundací na své jméno a adresu (varianta SECURED) nebo vám patřičný americký úřad převede peníze na bankovní účet v USA (varianta FAST).

Pakliže budete doplácet na federální i státní dani, nelze variantu FAST využít.

1. SECURED Tax Refund Program

 • klienty nejvyužívanější varianta programu
 • vaše žádost je zpracována a poslána do USA v pořadí, v jakém jsme ji obdrželi
 • proces vyřízení vaší žádosti lze sledovat online
 • klasickou poštou obdržíte šek/y na vaše jméno a poštovní adresu
 • zpracování žádosti, vytištění refundačních šeků a doručení poštou obvykle trvá 10 týdnů*
 • proplacení šeku/ů bankou trvá v průměru další 4 týdny
 • banka si za zpeněžení každého šeku účtuje obvykle 1 % z celkové částky
 • poplatek za zpracování daňového přiznání činí 1900 Kč 
 • hrozí RIZIKO ztráty nebo nedoručení šeku mezinárodní poštou

2. FAST Tax Refund Program

 • nejrychlejší způsob získání daňové refundace z USA!
 • vaše žádost je zpracována a poslána do USA v pořadí, v jakém jsme ji obdrželi
 • proces vyřízení vaší žádosti lze sledovat online
 • refundace je zaslána na bankovní účet v USA, který vy stanovíte ve smlouvě s námi
 • zpracování žádosti a zaslání transferu na bankovní účet v USA trvá 4 týdny*
 • poplatek za zpracování daňového přiznání činí 1800 Kč 
 • VÝHODOU je rychlost a nulové náklady transferu na bankovní účet v USA

PROTAX REFUND ceník ukazuje konečné ceny!

 • Ostatní subjekty nabízející obdobné služby záměrně konečné ceny neukazují!
 • Například si účtují jeden poplatek za federální daňové přiznání a další za daňové přiznání státní. Každý poplatek je zhruba 100 USD (2000 Kč), tudíž vás kompletní daňové přiznání vyjde cca na 200 USD (4000 Kč)!
 • PROTAX REFUND vám garantuje cenu za kompletní daňové přiznání již od 1800 Kč!

*tento údaj se snaží nejlépe vystihnout dobu nutnou pro zpracování vaší žádosti. Délka období začíná běžet dnem, k němuž finanční úřady v USA obdržely vaší žádost. PROTAX REFUND nemá možnost ovlivnit délku zpracování příslušnými finančními úřady v USA.