Naše služby

CENÍK SLUŽEB PROTAX REFUND

ŽÁDNÉ SKRYTÉ POPLATKY

UVÁDĚNÉ CENY JSOU KONEČNÉ

NENÁROKUJEME SI PROCENTA Z REFUNDACÍ

REFUNDACE PUTUJÍ OD ÚŘADU PŘÍMO K VÁM

PŘÍPRAVA FEDERÁLNÍCH A STÁTNÍCH FORMULÁŘŮ

ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ NA ÚŘADY V USA

ASISTENCE V REFUNDAČNÍM PROCESU

ASISTENCE PŘI JEDNÁNÍ S US ÚŘADY

 

VYBERTE SI ZE DVOU VARIANT TAX REFUND PROGRAMU:

 

SECURED PROGRAM
1900 kč

(refundace šekem na vaší adresu)

 • klienty nejvyužívanější varianta programu
 • proces vyřízení vaší žádosti lze sledovat online
 • zpracování žádosti, vytištění refundačních šeků a doručení poštou obvykle trvá 10 týdnů*
 • proplacení šeku/ů bankou trvá v průměru další 4 týdny
 • banka si za zpeněžení každého šeku účtuje obvykle 1 % z celkové částky
 • hrozí RIZIKO ztráty nebo nedoručení šeku mezinárodní poštou

FAST PROGRAM
1800 kč

(refundace na bankový účet v USA)

 • nejrychlejší způsob získání daňové refundace z USA
 • proces vyřízení vaší žádosti lze sledovat online
 • zpracování žádosti a zaslání transferu na bankovní účet v USA trvá 4 týdny*
 • VÝHODOU je rychlost a nulové náklady transferu na bankovní účet v USA
 • Pakliže budete doplácet na federální nebo státní dani, nelze variantu FAST využít

*tento údaj se snaží nejlépe vystihnout dobu nutnou pro zpracování Vaší žádosti. Délka období začíná běžet dnem, k němuž finanční úřady v USA obdržely Vaší žádost. PROTAX REFUND nemá možnost ovlivnit délku zpracování příslušnými finančními úřady v USA.

POZOR!

Ostatní subjekty nabízející obdobné služby záměrně konečné ceny neukazují! Například si účtují jeden poplatek za federální daňové přiznání a další za daňové přiznání státní. Každý poplatek je zhruba 100 USD (2000 Kč), tudíž vás kompletní daňové přiznání vyjde cca na 200 USD (4000 Kč)! Je také běžné, že si zprostředkovatelé této služby nárokují procenta z Vašich refundací. 

PROTAX REFUND Vám garantuje cenu za kompletní daňové přiznání již od 1800 Kč! Peníze putují od úřadu na přímo k Vám, nefigurujeme v procesu jako prostředník. Získáte tedy veškeré své přeplatky na dani bez jakýchkoliv srážek.

 

Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás