Aktuální podmínky

Přinášíme vám informace ke změnám při podání přiznání v USA od roku 2018

Kdo byl v USA před rokem 2018, jistě si vzpomene, jak byla daňová legislativa ke studentům příznivá.
Když student vydělal do 9050 USD, mohl celkem s jistotou očekávat refundaci svých daňových
odvodů. Ten, kdo daně neodváděl, byl ušetřen doplatku.

V minulosti totiž úřady umožňovaly studentům (non-residentům s J-1) ponížit si základ daně (celkový
příjem) dvěma položkami:

 1. Fixní, tzv. „Standard Deduction“ ve výši 4050 USD
 2. Uplatněním tzv. „TaxTreaty“ ve výši 5000 USD. Musíme ale zdůraznit, že TaxTreaty je a vždy
  byla uplatnitelná pouze v případě, že Vaše pracovní pozice v USA je oficiální praxí k Vašemu
  vysokoškolskému studiu. U většiny studentů tomu tak není, ale úřady tento fakt v minulosti
  tolerovaly. Tato položka již ovšem nebyla většině studentů uznávána ani v přiznání za rok
  2017, načež byly federální refundace úřadem ponižovány. V letošním roce již nebude možno
  tuto položku uplatnit vůbec – její neuznání by totiž žadatele automaticky vystavilo pokutě a
  dalším penalizacím nad rámec standardně vypočteného doplatku. Jednoduše řečeno je
  riziko při pokusu o uplatnění již velmi vysoké.

V praxi tedy v minulosti činila hodnota obou odečitatelných položek k základu daně 9050 USD, kterou
v roce 2018 uplatnit nelze. Nyní je situace taková, že ke každému celkovému příjmu přísluší daň,
která je uvedená v oficiálních tabulkách vydaných Federálním úřadem pro rok 2018 a další.

Poměr vychází tak, že je povinností odvést na federální dani alespoň 10% z celkového výdělku, aby
doplatek nehrozil. Většina z Vás zálohy na daň z příjmů odváděla a tak to nebude problém. Ve
zjednodušení ti, co odváděli na zálohách více jak 10%, mohou čekat refundaci. Ti, co odváděli na
zálohách méně než 10%, mohou čekat doplatek daně.

Naproti tomu refundace státních daní je stále ještě možná, tyto procesy si jednotlivé státy spravují samy a vždy záleží na podmínkách daného státu, kde jste daně odváděli.

Podání přiznání je POVINNÉ.

Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás