Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Na našich webových stránkách naleznete více způsobů, jak nám můžete předat osobní data. Konkrétně se jedná o:

 • Registraci do programu, po které může být vygenerován přístup do klientského portálu (úroveň 2)
 • Odeslání požadovaných informací pro vyplnění daňových formulářů (úroveň 1)
 • Přihlášení k newsletteru, napsání komentáře (úroveň 1)
 • Návštěva webových stránek (úroveň 0)

Vyplněním některého z těchto formulářů udělujte souhlas společnosti JNP Services, s.r.o., IČO: 281 70 202, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, Česká republika, a s kontaktní adresou Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 130290, s pobočkou označenou na adrese Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (úrovně 3, 2, 1 dle typu formuláře popsaného v úvodu dokumentu)
 • datum narození (3)
 • adresa trvalého bydliště (3,2)
 • pohlaví (3, 2)
 • věk (3, 2)
 • e-mail (3, 2, 1)
 • telefonní číslo (3, 2, 1)
 • číslo cestovního dokladu (3)
 • číslo bankovního účtu (3,2)
 • daňové formuláře (3,2)
 • Poslední šeky (3,2)
 • Karty ukazující na daňové číslo/identifikaci (SSN, NIN…) (3,2)
 • cookies, IP adresa a další online identifikátory (3, 2, 1, 0)
 • komunikace s finančními úřady za účelem podaní daňového přiznání (3)
 • pořizování, zveřejňování fotografií, videí v propagačních materiálech ke komerčnímu použití (3)
 • a další dokumenty pro účely plnění smlouvy daného programu společnosti Czech-us

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány maximálně po dobu 4 let nebo po dobu, kdy tak vyžadují finanční úřady.

Odesláním jakéhokoliv formuláře na této stránce souhlasím s tím, že při odeslání kontaktního formuláře bude spuštěna služba Google Invisible reCAPTCHA, která ověří, že nejste robot. Odesláním souhlasíte i se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami společnosti Google.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na jeden z kontaktních údajů společnosti JNP Services s.r.o. reprezentované portálem ProtaxRefund

Se zpracováním dat nám pomáhají i důvěryhodní zpracovatelé, zejména využíváme řešení od společností Microsoft, Google, Facebook a Sendinblue. Všichni zpracovatelé využívají dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Pro více podrobností nás můžete kontaktovat.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás