Jak to funguje

Vaše cesta k větším daňovým návratům začíná u nás.
Postup krok za krokem

Czech_US_logo

Proč si přiznání v USA podat

Máte legislativní povinnost podat daňové přiznání v USA.
Máte povinnost dokázat podané přiznání vízovému sponzorovi
Využijte možnost zpětného podání až od roku 2019, dříve po konzultaci

Doporučujeme

Podat daňové přiznání všem, kteří pracovali v USA
Refundaci za přeplatky můžete obdržet na bankovní účet v USA nebo šekem na poštovní adresu
Dodržet termín pro doplatek na dani (do 15.4. ).
Nenechávat všechno na poslední chvíli.
Dodržením termínu se vyhnete zdržením procesu nebo sankcím a pokutám

Deadline 15.4. následujícího roku

Rychlost zpracování dańového přiznání na straně US úřadů nemůžeme ovlivnit

Jaké dokumenty potřebuji od všech zaměstnavatelů

W-2 formulář

Klíčový dokument. Odesílá zaměstnavatel začátkem následujícího roku po práci v USA - stačí kopie

Kopie posledního šeku

Je alternativou W-2 formuláře, pro přiznání. Pokud máte W-2, není nutný, ale je to výhoda.

Zahrnutí veškeré práce

Je nutné zahrnout i práci, o které neví vizový sponzor

Další potřebné dokumenty

SSN Card

Kopie vaší karty, individuálně lze využít pouze přidělené číslo.

J-1 Visa a DS formuláře

V případě, že vám zaměstnavatel strhával Social a Medical tax

Příkazní smlouva

Smlouva s naší společností pro vytvoření přiznání, stačí podepsaná jedenkrát, možné i přímo před přípravou dokumentů.