Jak to funguje​

Vaše cesta k podání daňového přiznání v USA a získání refundace začíná u nás.

Postup krok za krokem.

Proč si přiznání v USA podat

Máte legislativní povinnost podat daňové přiznání v USA za příjmy z oficiálního pracovního poměru. Máte povinnost prokázat přiznání příjmů vízovému sponzorovi. Využijte možnost zpětného podání až od roku 2020, za předešlé roky po konzultaci.

Doporučujeme

Podat daňové přiznání všem, kteří pracovali v USA.

Refundaci daní můžete obdržet na bankovní účet v USA nebo šekem na poštovní adresu.

Dodržet termín pro doplatek na dani (do 15.4. ).

Nenechávat všechno na poslední chvíli.

Dodržením termínu se vyhnete zdržením procesu nebo sankcím a pokutám.

Deadline 15.4. následujícího roku

Rychlost zpracování daňového přiznání na straně US úřadů nemůžeme ovlivnit

Jaké dokumenty potřebuji od všech zaměstnavatelů

W-2 formulář

Klíčový dokument. Tento formulář vystavuje zaměstnavatel začátkem následujícího roku po práci v USA - k podání přiznání stačí kopie W2.

Kopie posledního šeku

Je alternativou W-2 formuláře pro přípravu přiznání. Pokud máte W-2, lastcheck není nutný, ale je to výhoda.

Zahrnutí veškeré práce

Je nutné zahrnout i práci, o které neví vizový sponzor. Musíte přiznat veškeré příjmy nabyté na území USA.

Další potřebné dokumenty

SSN Card

Kopie vaší SSN karty. Individuálně lze využít pouze přidělené číslo.

J-1 Visa a DS formuláře

V případě, že vám zaměstnavatel strhával Social a Medical tax, můžete se pokusit tyto odvody refundovat zpět.

Příkazní smlouva

Smlouva s naší společností pro vytvoření daňového přiznání. Smlouva se podepisuje elektronicky bez zbytečného papírování.

Postup

Obdržení W-2 formuláře

Registrace do našeho systému

Nahrání údajů od všech zaměstnavatelů do sytému

Příprava formulářů od nás pro vás

Komunikace s naším koordinátorem, podpora