Statistiky

Při objednávání si jakékoli služby přes internet je pro zájemce velmi těžké, mnohdy nemožné, zjistit, zda je taková služba kvalitní. Systém PROTAX REFUND vznikl jako reakce na stížnosti žadatelů, kteří buď sami, nebo prostřednictvím dalších agentur, nebyli schopni refundovat svoje daňové odvody či zaměstnavatelem neprávem odvedené zálohy na sociální nebo zdravotní pojištění. Naším cílem je plná otevřenost o postupu procesu refundace daní. Pro lepší měřitelnost úspěšnosti našich služeb přikládáme několik ukazatelů naší úspěšnosti.

Průměrná a maximální hodnota refundace

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Hodnota průměrné refundace se dle údajů PROTAX REFUND meziročně příliš nemění. Jinými slovy, žadatelé dosahují každoročně v průměru stejných příjmů. Výše refundace závisí samozřejmě nejen na velikosti příjmu, ale také na sumě odvedených daní (každý stát nebo zaměstnavatel má jinak stanovené zálohy na daň). Vliv na úroveň zdanění má i typ pracovních víz či země, z níž žadatel pochází. Maximální hodnota ukazuje na žadatele s velmi vysokým celkovým hrubým příjmem. Takových příjmů dosáhne přibližně 1 ze 100 žadatelů!

Nejčastější problémy

Ze statistik PROTAX REFUND vyplývá, že přibližně 10 – 15 % šeků není žadatelům doručeno nebo vytištěno finančními úřady v USA na první pokus. V posledním roce mělo několik finančních úřadů ve státech USA (hlavně stát Maryland, Virginia, Delaware, North Carolina, South Carolina, New Jersey) problém s odesíláním šeků do Evropy. Problému s nedoručením papírového šeku se lze vyhnout přímou platbou refundace na bankovní účet v USA. Řadě problémů lze lehce předejít, pokud žadatel poskytne všechny požadované dokumenty, formuláře a pečlivě zkontroluje údaje při online registraci. PROTAX REFUND od roku 2014 připravil pro klienty možnost zaslání refundace přímo na bankovní účet v USA. Tímto opatřením lze předejít problému s nedoručenou poštou. Průměrná doba vyřízení žádosti úřadem je 12 týdnů. Je možné, že si úřad některé přiznání vybere k hloubkové kontrole (nejčastěji u osob podávajících přiznání v daném státě poprvé), pak se doba vyřízení žádosti prodlužuje.

Zde jsou nejčastější příčiny problémů:

  • smlouvy uzavřené mezi klientem a Protax Refund jsou vyplněné rukou a špatně čitelné, čímž se zvyšuje pravděpodobnost chyby při přebírání údajů do přiznání
  • nesprávně zadaná poštovní adresa příjemce – je nutno dobře si zkontrolovat adresu při online registraci
  • chybějící formuláře W-2 a špatně čitelné poslední výplatní šeky – od zaměstnavatelů poštou dorazí formuláře W-2, v případě absence W-2 lze použít čitelný poslední šek
  • chybějící nebo nesprávné Social Security Number – při online registraci je důležité připojit skenovaný obrázek SSN karty i s vaším podpisem. Pokud SSN karta chybí, musí žadatel zkontrolovat SSN při online registraci.
  • neúplné údaje v registraci nebo neúplné příjmy – přiznány musí být všechny příjmy, i když z nich nebyly odváděny daně. Důležitá je rovněž dobrá kvalita všech skenovaných dokumentů.

Chcete se na něco zeptat nebo se dozvědět více informací?

Kontaktujte nás